Vitevalls Honung

Honung från Vitevalls Bigård

Vitevalls Bigård säljer lokalproducerad KRAV-märkt honung från egna biodlingar.

Honungen som produceras på bigården hämtar bina, förutom från vanliga sommarblommor, från ett antal specifika växter. På våren i huvudsak från maskrosor, som ger en mycket söt honung. När rapsen blommar placerar vi ett antal samhällen vid rapsodlingen. Denna honung blir något syrlig i smaken.

När hallon blommar senare under våren så placerar vi även där ett antal samhällen i direkt anslutning till odlingen. Skördarna av hallon gynnas kraftigt genom samarbetet med bina. Denna honung är också söt men har en annan karaktär liknande maskroshonungen.

På våren blommar också fruktträd, lingon, blåbär mm där bina starkt gynnar pollineringen och därmed kommande skördar.

Under sommaren samlar bina pollen och nektar från alla sorters blommor. Under sensommaren blommar ljungen vilken ger en honung med stark smak och karaktär.

Vi säljer också sk skotthonung, som består av vaxkakor fyllda med honung. Skotthonung åt man i äldre tider då man inte slungade honungen utan man åt kakorna direkt.

Kravmärkt honung

Vitevalls Bigård är stolta över att vara certifierade KRAV odlare av honung.

KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar och är resultatet av ett målinriktat arbete från vår sida.