Ralf Tibbling

1961 tog jag min ingenjörsexamen i Linköping. Inriktningen var styr-och reglerteknik för avancerade militära flygplan. Jag kom senare att arbeta som ansvarig för byggandet av försvarets rafiolänkanläggningar. Ett annat arbetsområde blev röntgenteknik som handlade om att förse sjukhusen med utrustning för operationer vid svårare olycksfall som benbrott, etc.
Min utbildning utökades med marknadsföring och ekonomi, samt avancerad engelska. Detta krävdes i mitt arbete som marknadschef och projektledare inom kärnkraftindustrin.
Under denna tid reste jag mycket i tjänsten till olika länder i Europa och Asien. Besökte t.ex. Moskva regelbundet under en längre period.

Efter att ha flyttat till gården Vitevall kunde jag som pensionär ägna mig åt sådant, som jag i mitt yrkesverksamma liv inte hade hunnit med. Detta bestod av olika hantverk, snickerier, måleriteknik etc som krävs för renovering av gamla hus. Efter flytten till Tanum fick jag också möjlighet att starta en inramningsverkstad för tavlor.

Bohusläns fantastiska historia gjorde att jag började att forska i detta ämne. Resultatet blev boken ”Tanums Hed till Tanumshede”. Nästa bok är snart klar för publicering och kommer att handla om Tanums kyrka – kyrkor. Den nuvarande är nr 3 på samma plats.

Mitt intresse för fotografi gjorde att jag utvidgade verkstaden med kopiering av filmer av äldre format, som dubbel 8/super 8. En ökande efterfrågan gjorde att jag fick skaffa mig bättre och bättre datorer och mer avancerade datorprogram. Detta passade bra in i mitt tekniska område.

Biodling dök upp som ett nytt och spännande intresse. Vitevall, med sin stora trädgård, var en lämplig plats att starta denna verksamhet, som utvidgades snabbt. Vi har bara i år (2010) producerat ca 1000 kg. Honungen förädlas i egna nybyggda lokaler. Verksamhet kommer att ytterligare utökas under kommande år.

Siw-Britt Söderback

Jag är född och uppvuxen på gården Vitevall i Tanums kommun. Flyttade tidigt till Göteborg, där jag arbetade och studerade fram till 1967. Detta år började jag på Lennings Textilinstitut i Norrköping, där jag slutförde min utbildning till modedirektris. Under åren i Norrköping utbildade jag mig inom konst, konstvetenskap och beteendevetenskap. Arbetade som pedagog inom ABF Norrköping i ca 10 år. Efterhand drogs min inriktning mer och mer mot behandling/terapi. Mina konstnärliga och beteendevetenskapliga intresseområden kom att mötas i utbildningen till bildterapeut som jag gick 1991 – 1994.

1989 bosatte jag mig i Linköping. Arbetade där inom Socialtjänst samt Barn- och Ungdomspsykiatri. 1997 tog jag över det äldsta huset på min fädernegård Vitevall. Denna gård har anor från 1200-talet. Eftersom huset behövde tas om hand, flyttade vi till Bohuslän år 2000. Arbetar nu deltid som kurator/psykoterapeut inom Primärvården Tanum. Driver också ett privat företag som psykoterapeut, samt deltar i övriga verksamheter som har att göra med Ateljé Alma och Honungshuset.