Se våra böcker

Om våra böcker

2006 gav jag, Ralf Tibbling, ut boken ”Tanums Hed till Tanumshede” efter några års efterforskningar om samhället och dess innevånare. Jag intervjuade många äldre tanumsbor för att få fram fakta. Jag fick låna ett stort antal bilder av välvilliga personer. Boken har blivit en stor framgång och finns att köpa i vår lokal.

Boken om Tanums kyrka är nu utgiven och finns att köpa. Denna bildbok berättar om kyrkans förändring under det senaste årtusendet.

Vi marknadsför också boken ”Lur Resö Galtö genom tiderna”. Boken har sammanställts och utgivits 1992 av ”Arbetsgruppen för hembygdsboken”. Endast en av de tio författarna, Helfrid Berggren från Torbal, finns kvar i livet.

Tanums Hed till Tanumshede

Från skjutsställe på 1660-talet till en modern centralort i början på 2000-talet. En resa i ord och bild om ett samhälles förändring

Boken finns att köpa hos Atelje Alma, Riksvägen 122, 457 31 Tanumshede.

Pris: 280kr

Avsikten med boken är att ge en bild av hur ett samhälle skapades genom olika tillfälligheter och hur trakten runt Tanumshede utvecklades fram till vår tid. På 1700-talet var Tanum i det närmaste helt öde efter alla krig mellan svenskar, norrmän och danskar. Bygden var helt utarmad. Man började från svensk sida att bygga upp landskapet efter freden i Roskilde 1658. Genom laga skifte i början på 1800-talet slogs jordbruksbygdens gamla bygemenskap sönder och gårdarna flyttades ut på den nya skiftena. Omkring kyrkan och prästgården, samt senare runt gästgiveriet byggdes ett mindre antal hemman upp. Här förlades efter hand skola, handelsbodar, fattiggård, läkarboställe,apotek, bank etc. etc. I Tanum och Vinbäck byggdes, succesivt fram till 1940-talet, många pittoreska och välbyggda gårdar och stugor.

Genom denna bok vill jag även ge en bild av hur Tanumshede förändrades från ett trivsamt villasamhälle till en strikt och modern serviceort. Utvecklingen var inte på något sätt unik i Sverige. Stora flertalet städer och mindre orter i Sverige har utarmats på sitt kulturella arv. Många orter har trots allt besinnat sig och varit måttfulla i sina strävanden att förändra och förnya.

Lur, Resö. Galtö – genom tiderna

Pris: 150kr

”Vår historia berättar om en lång utvecklingskedja, från den primitiva och jordnära kulturen till det tekniskt högstående samhälle vi har idag.

Mycket av det vi fått lära oss från forna företeelser och anekdoter finns idag bara kvar som minnen.

Dessa minnen från Lurs socken bör vara en påminnelse om våra förfäder och den varsamhet mot naturen som de visade i all sin primitiva verksamhet.

Idag måste vi visa vördnad och beundran för de släkten som gått före oss. Tillsammans har vi, från olika hem och orter, forskat och dragit oss till minnes.”

Algot Andersson, Tanumshede

Arvid Tobiasson, Hästum

Georg Emanuelsson, Torbal

Svea och Ture Tengberg, Östby

Annie Karlsson, Backa

Edith Carlsson, Backa

Elin Strömberg, Backa

Knut Sylvan, Borrekärr

Ineke Hentickson, Torbal

Helfrid och John Berggren, Torbal

Tanums kyrka – Historisk återblick av Ralf Tibbling

Pris: 240kr

Boken är på 100 sidor och utgiven i egen regi och förlag som behandlar tanums kyrkas historia från den första kyrkan 1250 till dags dato.

Enligt flera källor ska det ha funnits en stapelkyrka byggd 1024 på en gammal offerplats på Vinbäck. När den kristna tron infördes var det vanligt att kyrkan placerades på en offerplats. Kyrkan ska ha sett ut enligt akvarellen nedan.

Visor i Tanum

Pris: 240kr

”Visor i Tanum” innehåller många av de visor som sjunges eller sjungits i Tanum. Den samling som nu presenteras innehåller ett brett urval av både äldre och nyare visor.
Här finns skillingtryck och här finns visor av Lasse Lundberg. En del är ”snälla” och andra är lite vågade.
Många är skrivna på dialekt. Några är korta och några är väldigt långa.
De är försedda med gitarrvänliga ackordanalyser, som presenteras i detta sånghäfte.

Hitlerstenen – en KMA film

Pris: 150kr

Filmen ”Hitlerstenen – en märklig affär i krigets skugga” av Kjell Andersson finns att köpa i vår verkstad.

Nazityskland gjorde stora beställningar av svensk granit före och under 2:a världskriget. Avsikten var att bygga en ny världshuvudstad, som skulle kallas Germania. En hel del levererades men efter 1943 blev det omöjligt p.g.a. krigets utveckling. Men tyskarna ville ändå ha sin sten och ville ha leveranserna när de hade vunnit kriget. Svenska stenbrotten fortsatte att hugga byggnadssten ända tills krigsslutet. Stenen lagrades längs de svenska kusterna och tyskarna betalade punktligt. Nu gick ju inte kriget som nazityskland hoppades. Byggnadsstenen blev kvar här i Sverige.

Vem ägde då denna granit? Vart tog den vägen? Var är den nu?
Vad kände de röda stenhuggarna då de högg sten åt Hitler? Hur stod det till med den svenska dubbelmoralen hos bl. a. stenpatronerna? Vilka var de tyskar som beställde stenen?

Dessa frågor och mer därtill försöker filmen ge ett svar på.

Dialekt i Tanum

Pris: 150kr

Ordbok utgiven av Tanums Kommun, Kulturnämnden.

Stickspår

Pris: 150kr

En dokumentärfilm om Bohus Stickning.
Utgiven av Kjell Andersson.

Skärvor från en svunnen tid

Pris: 150kr

En dokumentärfilm om stenhuggarepoken i Bohuslän.
Utgiven av Kjell Andersson/Folke Johansson.