Vi räddar och digitaliserar filmer

Vi har mera än 10 års erfarenhet av filmkopiering. Vi hanterar de flesta filmformat med moderna metoder och kopierar på ett professionellt sätt till format MPEG-2 som är dvd standard eller MPEG 4. Överför era gamla filmer till digitalt format och dela med släkt och vänner! Dubbel 8 • 16 mm • Video 8 • Hi8 • Super 8 med eller utan ljud • VHS • VCR • Betamax • m.fl. Bakgrundsmusik på dubbel 8 eller super 8 utan extra kostnad!

Rädda dina gamla filmer

Kopiera dina gamla filmer innan de blir för gamla till moderna och bekväma format som DVD och BluRay. Vi hanterar de flesta filmformat och ser till att de kopieras på ett professionellt sätt till det format som du önskar.

Vi kan även hjälpa dig med kopiering av DIA-bilder, stenkakor och vinylskivor.

Om Filmkopiering

Den ökande efterfrågan på att kunna visa gamla filmer. För att dubbel 8 och super 8 ska kunna ses i en vanlig TV gjorde att vi anskaffade kopieringsutrustning från USA. De gamla filmprojektorerna har spelat ut sin roll och tillverkas inte längre. Vi överför filmerna via videoteknik till dator och kopierar till DVD eller Blu-Ray.

Digitalisering av 16mm filmer

Vi Digitaliserar 16 mm filmer, 16 mm filmprojektorer fanns under många år vid de flesta av våra folkskolor. Skolorna hyrde in filmer som dokumentär-, utbildnings- eller underhållningsfilmer. Visningarna var mycket omtyckta av både elever och lärare. Vissa filmer finns troligen i privat ägo, men kan inte ses eftersom de flesta projektorerna har försvunnit ur marknaden. Vi kan digitalisera filmerna, så att de kan ses i modern utrustning

Hitta till oss